Κλείδωμα Λογαριασμού

Το κλείδωμα λογαριασμού ενδείκνυται σε περίπτωση υποκλοπής των στοιχείων σύνδεσης ή κλοπής του κινητού σας τηλεφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εαν κλειδώσετε το λογαριασμό σας, για να τον επανενεργοποιήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την τράπεζα ή να επισκεφτείτε κάποιο κατάστημα.